Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca

Partnerstwo bez granic
W dniach 02- 08.06.2019r. w ramach realizowanego od wielu lat programu po tygodniowej wizycie w Łodzi uczniów z Ukrainy, uczniowie łódzkich szkół podstawowych nr 37, 36, 164, 173 współpracujących  ze szkołami na Wołyniu spędzili wspólny tydzień w Kostiuchnówce na Ukrainie.
Projekt jest kontynuacją współpracy szkół w ramach umów partnerskich i przygotowaniem do udziału w zadaniach na przyszły rok szkolny.

 logo miasta Łodzi
Cele:

 • Promocja Łodzi na terenie Wołynia
 • Realizacja porozumienia zawartego między województwem łódzkim a województwem wołyńskim
 • Wymiana doświadczeń edukacyjnych w kierunku kultury i zwyczajów obu narodów
 • Udział  w ciekawych zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi
 • Poznanie języka swoich sąsiadów, próby wzajemnego porozumiewania się w obu językach
 • Edukacja patriotyczna skierowana do dzieci, prowadzona w sposób zrozumiały i atrakcyjny
 • Pogłębienie świadomości historycznej
 • Rozwijanie kontaktów między Polską a Ukrainą, rozwój zainteresowań, realizacja z porozumienia międzynarodowego
 • Prezentacja dorobku współpracy z wykorzystaniem środków audiowizualnych
 • Promowanie aktywności i świadomości obywatelskiej
 • Promowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii

W wyniku realizacji projektu, polscy uczestnicy :

 • Zaprezentowali swoje miasto i region
 • Nawiązali i zacieśnili przyjaźnie z kolegami z Ukrainy
 • Prezentowali postawę otwartą na tolerancję i zrozumienie
 • Prezentowali postawy patriotyczne w środowisku szkolnym i rówieśniczym
 • Wykonywali proste wytwory ukraińskiego rękodzieła
 • Poznali elementy wspólnej historii narodów
 • Nabyli umiejętność posługiwania się podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim ludowego

 Założenia i cel wyjazdu:

 • spotkanie z młodzieżą szkól partnerskich na Ukrainie
 • promocja Łodzi – Miasta Czterech Kultur
 • promocja regionu łódzkiego
 • porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej
 • udział w zajęciach z uczniami szkół ukraińskich
 • zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski
 • przygotowanie zaplanowanych zadań przewidzianych do realizacji w nowym roku szkolnym
 • kształcenie umiejętności językowych
 • pogłębianie kontaktów koleżeńskich między uczniami szkół
 • utrwalenie przyjaźni między uczniami
 • kontynuacja współpracy rad pedagogicznych
 • rozwijanie kontaktów między Polską a Ukrainą

 Wyjazd uczniow na Ukrainę w ramach projektu Partnerstwo bez granic Taniec dziewczynki z Ukrainy. Wspólny odczyt przez uczennicę z Polski i ucznia z Ukrainy. Wycieczka. Widok na miasto. Pamiątkowe zdjęcie na pożegnanie.

Projekt został dofinansowany w wysokości 4500 zł z budżetu Miasta Łodzi w ramach zadania: Wymiana i Współpraca Młodzieży z Zagranicą.

***

 • Wspólne zdjęcie na Ukrainie.  Zdjęcie przed budynkiem.  Wspólne zdjęcie w budynku szkoły.

  Wycieczka młodzieży naszej szkoły.  Wspólnie na wycieczce na Ukrainie.  W lesie, w Kostiuchnówce.  
Ukraina

W dniach 8- 11 kwietnia 2015 r. dyrektor szkoły wraz z delegacją nauczycieli uczestniczyłi w Pielgrzymce Katyńskiej Województwa Łódzkiego z okazji 75. rocznicy zbrodni katyńskiej na cmentarz w Bykowni pod Kijowem na Ukrainie.
W obchodach rocznicy udział wzięli Prezydent RP Bronisław Komorowski z małżonką, Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z małżonką, władze konsularne RP, przedstawiciele władz obwodowych Ukrainy, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, wojewodowie z innych regionów Polski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, przedstawiciele służb mundurowych najwyższego szczebla, naczelniczka ZHP druhna phm Małgorzata Sinica wraz z delegacją, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele polskich kościołów na Ukrainie, kapelani służb mundurowych, przedstawiciele Rodzin Katyńskich z całej Polski, przedstawiciele wielu instytucji, szkół, towarzystw polonijnych z terenu Ukrainy oraz wielu innych instytucji i organizacji. Obchody odbyły się według ceremoniału wojskowego z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.
W trakcie pobytu na Ukrainie uczestnicy wyjazdu odwiedzili także cmentarze legionowe, cmentarze powstałe po rzezi wołyńskiej oraz inne miejsca ważne w historii Polski XX wieku a także miejsca ważne w najnowszej historii Ukrainy, w tym Majdan w Kijowie.
W Centrum Dialogu Kostiuchnówka odbyło się spotkanie władz obwodu wołyńskiego, dyrektorów szkół ukraińskich z Łódzkim Kuratorem Oświaty oraz dyrektorami szkół z województwa łódzkiego prowadzącymi partnerską współpracę ze szkołami na Ukrainie na temat międzynarodowej wymiany uczniów.
Dzieci ze szkoły w Kostiuchnówce zorganizowały kiermasz potraw i rękodzieła z przeznaczeniem na leki dla żołnierzy walczących na wschodzie Ukrainy.
Podczas uroczystego ogniska przedstawiciele łódzkiej Rodziny Katyńskiej uhonorowali symbolicznymi medalami osoby szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz podtrzymywania pamięci o historii katyńskiej, Centrum Dialogu Kostiuchnówka wyróżniło Certyfikatem Szkołę Podstawową nr 37 za ratowanie pamięci o polskich bohaterach poległych na Wołyniu.
W roku 2008 nawiązaliśmy pierwsze kontakty
z okręgiem wołyńskim na Ukrainie.
Dzięki współpracy z instruktorami Chorągwi Łódzkiej ZHP
delegacja pracowników szkoły uczestniczyła w wyjeździe rozpoczynającym
rowerową Sztafetę Niepodległości na cmentarzu legionistów polskich
w Kostiuchnówce na Ukrainie.
29 kwietnia została podpisana umowa o współpracy
między naszą szkołą a szkołą w Prilesnej.
Od tego dnia utrzymujemy stały kontakt ze szkołą w Prilesnej.
Gościliśmy ich w szkole już kilkakrotnie. W listopadzie 2010 r. delegacja uczniów
i nauczycieli naszej szkoły odwiedziła partnerską szkołę w Prilesnej.
Wyjazd był organizowany na początku listopada, aby jego członkowie
mieli możliwość uczestniczenia w corocznej uroczystości
na cmentarzu w Kostiuchnówce i rozpoczęciu Sztafety Niepodległości.
W miejscowości Kostiuchnówka powstaje Centrum Polskie
- miejsce, w którym spotykać się będzie młodzież z Polski i Ukrainy.
W trakcie wizyty na Ukrainie oglądaliśmy postęp prac przy budowie centrum.
Uroczyste otwarcie przewidziane jest na jesień 2011 roku.
Zapraszamy do odwiedzenia Facebooka - szukajcie Centrum Kostiuchnówka.

Nawiązanie współpracy z Rosją.

W maju 2010 pani dyrektor Agnieszka Góra
odwiedziła Gimnazjum im. M.N. Przewalskiego w Smoleńsku
i przekazała list intencyjny z propozycją współpracy.
7 czerwca 2010 r. gościliśmy w szkole Panią wicemer Smoleńska
wraz z delegacją nauczycieli i uczniów z Gimnazjum im. M.N. Przewalskiego.
W czasie oficjalnej uroczystości
nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie i współpracy.
Podpisanie umowy odbyło się w obecności:
- Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej,
- Wiceprezydent Miasta Łodzi Wiesławy Zewald,
- Kuratora Oświaty w Łodzi Jana Kamińskiego,
- Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Beaty Florek. 
władze miasta w sali gimnastycznej władze miasta podczas występu zespołu rosyjskiego występ rosyjskiego zespołu ludowego występ rosyjskiego zespołu- gra na instrumentach rosyjski zespół ludowy gra na instrumentach

Białoruś

Maj 2010 to wizyta dyrektora szkoły w Gimnazjum nr 25 w Mińsku.
Było to pierwsze spotkanie i nawiązanie współpracy ze szkołą na Białorusi.
W tym roku 3 stycznia gościliśmy w murach naszej szkoły uczniów, dyrektora
i delegację nauczycieli z białoruskiego gimnazjum.
Uroczyste podpisanie umowy o współpracy miało miejsce
w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
w obecności Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej,
komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewy Grabarczyk.