Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

1170x490.png (1170×490)

Mega Misja

Nasza szkoła bierze udział w  nowym, meega projekcie. Mega Misja  to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Wszystko odbywa się w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym uczniowie pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Do udziału w programie zgłosiła się i  zakwalifikowała klasa 2b. Nasz film zgłoszeniowy spodobał się organizatorom i znaleźliśmy się w gronie 140 placówek, które będą realizować zajęcia w ramach programu. Teraz uczniów czeka mega przygoda, podczas której, będą poznawać zasady bezpiecznego internetu oraz przygotować się do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. To będzie świetna i bardzo pożyteczna zabawa. Zapraszamy do obejrzenia teledysku ze zdjęciami oraz filmu zgłoszeniowego uczestników programu.

zdjęcia

FILM ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

„PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych”

Fundacją Prospołeczna PODUCHA we współpracy z Naszą Szkołą jest realizatorem projektu pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych”.

Ma on na celu w okresie od VI-XII 2022r. zwiększenie partycypacji społecznej wśród 50 osobowej grupy młodzieży szkolnej poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i włączanie jej do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz EKOLOGII. Projekt zakłada przeszkolenie uczniów z 3-5 wybranych szkół z terenu Łodzi (dzielnica Widzew) z zakresu realizacji mini projektów (projekt, jako narzędzie wspomagające partycypacje),aby w efekcie, uczniowie z każdej szkoły przy współudziale realizatora projektu opracowali i zrealizowali własny mikro projekt na rzecz społeczności lokalnej. Poprzez projekt chcemy budować postawy obywatelskie wśród młodzieży, wspierać wolontariat młodzieżowy, jak również aktywizować młodzież do przygotowywania i przeprowadzania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych w formie zorganizowanej przy współpracy z fundacją PODUCHA czy innymi organizacjami pozarządowymi, bądź w grupach nieformalnych. Kompleksowy charakter projektu przejawiać się będzie w połączeniu szkoleń teoretycznych z praktycznym aspektem działań. Projekt angażuje obywateli – młodzież, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Projekt pn. „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA jako WEHIKUŁ ROZWOJU społeczności lokalnych” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 zgodnie z umową nr 85_I/2022 z dnia 04.07.2022r..


Wolontariusze Fundacji Prospołecznej PODUCHA z klasy siódmej SP 37 przystąpili do realizacji projektu pod nazwą „Bookcrossing – dziel się z innymi radością czytania”.

W tym celu zrealizowali następujące działania:

 • uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych i nabyli wiedzę potrzebną do realizacji projektu
 • napisali i złożyli wniosek o przyznanie funduszy do Fundacji Poducha
 • przygotowali plakaty informujące o zbiórce książek
 • przygotowali tablice na plakaty informujące o przebiegu projektu
 • promowali projekt - napisali ogłoszenia na stronie Librus i na FB, poprosili księdza o przeczytanie ogłoszenia podczas Mszy Św., roznosili ulotki i rozwiesili plakaty w przedszkolach i szkole muzycznej
 • przygotowali regał bookcrossingowy przy wejściu do szkoły
 • przeprowadzili pogadanki w klasach na temat bookcrossingu i regulaminu pożyczania książek
 • uczestniczyli w podsumowaniu projektu

Wolontariusze Fundacji Prospołecznej PODUCHA z klasy ósmej SP 37 przystąpili do realizacji projektu pod nazwą „Świąteczna paka dla psa i kociaka”.

W tym celu zrealizowali następujące działania:

 • uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych i nabyli wiedzę potrzebną do realizacji projektu
 • napisali i złożyli wniosek o przyznanie funduszy do Fundacji Poducha
 • nawiązali współpracę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi – przeprowadzili wstępny wywiad z pracownikiem na temat zapotrzebowania
 • przygotowali plakaty informujące o zbiórce karmy
 • przygotowali tablice na plakaty informujące o przebiegu projektu
 • promowali projekt - napisali ogłoszenia na stronie Librus i na FB
 • przeprowadzili pogadanki w klasach na temat tego, żeby nie kupować zwierząt na gwiazdkę pod wpływem impulsu
 • przygotowali miejsce, w którym gromadzili karmę, koce i zabawki dla zwierząt
 • wspólne piekli pierniczki i pakowali świąteczne paczki
 • uczestniczyli w podsumowaniu projektu

 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

W naszej szkole, jak co roku w klasach pierwszych, realizowany jest kolejna edycja profilaktycznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne. Razem z Kubusiem Puchatkiem  dzieci uczą się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypomina również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  Podczas zajęć  z Kubusiem omawiane są  zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtuje u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymaga od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Program kończy się wypełnieniem przez uczniów „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

Projekt PorozmawiajMy – PoznajMy – cykl warsztatów językowo-integracyjnych

W maju wystartował projekt PorozmawiajMy – PoznajMy realizowany w szkole przez Fundację Szycie życia. Działania trwały do listopada.
Co zrealizowaliśmy?
Cykl 10 warsztatów językowo-integracyjnych dla dzieci z Ukrainy i Polski. Wzięły w nich udział dzieci z klas 1a, 2b, 4a i 4p.
Warsztaty językowo-integracyjne, miały na celu ułatwienie komunikacje dzieciom z Ukrainy, pomoc w nawiązywaniu relacji z polskimi uczniami i wspieranie integracji dzieci.
Warsztaty miały pomóc w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci z Ukrainy, podnoszeniu praktycznej znajomości języka polskiego i  ułatwić porozumiewanie się w codziennych sytuacjach. Warsztaty dotyczyły 10 tematów związanych z praktycznym użyciem języka polskiego:
- Poznajmy się
- Rodzina
- Szkoła
- W sklepie
- U lekarza
- Czas wolny
- Zwierzęta
- Wakacje
- Podróże
- Zbytki i ciekawe miejsca

W czasie warsztatów dzieci uczyły się słów polskich i ukraińskich, realizowały zadania, które miały pomóc w wzajemnym zrozumieniu i porozumiewaniu się, powstały również rysunki podpisywane po polsku i ukraińsku. Prace dzieci stały się ilustracjami do 10 filmów do nauki języka polskiego dla osób (przede wszystkim dzieci) z Ukrainy.  Przy ich powstawaniu pomagali studenci z Ukrainy z kierunku turystyka z łódzkich uczelni. Filmy mogą być również intersujące dla Polaków, którzy chcieliby poznać kilka ukarńskich, przydatnych w komunikacji zwroty i słów.
Zrealizowane filmy można zobaczyć tutaj:
https://youtube.com/playlist?list=PLDVzdbYAbLsXXTzlcd5L6Gd-U02lHqizi
Zadanie publiczne - Łódź naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2022/23 finansowane jest z budżetu miasta Łodzi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bookcrossing – dziel się z innymi radością czytania

Uczniowie z klasy 7a (we współpracy z Fundacją Poducha) realizują projekt pod nazwą „Bookcrossing – dziel się z innymi radością czytania”. W ramach tego projektu ruszyła zbiórka książek, które zostaną zamieszczone w naszym regale bookcrossingowym.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce. 
Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.
Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

 1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl


 

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie trzeciej. Realizowany jest od 2007 r. W tym czasie udział wzięło w nim ponad 157 000 uczniów i prawie 240 000 ich rodziców oraz około 7500 nauczycieli z ponad 3400 szkół ze wszystkich województw.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu:
- nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
- nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.
Działania podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości.
https://liblink.pl/a5F6MZtJj4

Klasa 6b od września 2020 roku uczestniczy w projekcie. „Folklor Miasta Kominów”.
Na uczniów czeka moc atrakcji, między innymi: piesza wycieczka po Starym Widzewie, zajęcia z wikliniarstwa, nauka tańca czy projekcje filmów.


W naszej szkole realizowany jest Projekt : „TIK-owe BYSTRZAKI”
współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020

/uploads/5ee0d255ecaf4/pages/18/content/SP37_PLAKAT.pdf

/uploads/5ee0d255ecaf4/pages/18/content/harmonogram_wsparcia.pdf

   

Studenci UŁ uczą polskiego dzieci obcokrajowców

   

   

Studenci Wydziału Filologicznego wyruszyli do szkół województwa łódzkiego, by wspomagać dzieci obcokrajowców w nauce języka polskiego. W naszej szkole zajęcia zaczęły się w listopadzie 2018 r., potrwają do czerwca 2019 r.
Co tydzień studenci nauczają darmowo, atrakcyjnie i – co najważniejsze – skutecznie. Cotygodniowe zajęcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, mają pomóc przezwyciężać trudności związane z opanowaniem naszego języka.
W założeniu projekt ma stać się cykliczną formą współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z oświatowymi placówkami regionu.
https://mlodziwlodzi.pl/studenci-ul-ucza-polskiego-dzieci-obcokrajowcow/?fbclid=IwAR394gKExoqZoKxKqpMPh9UASTaSWRCDu9CYOq6ZThJms7YhV0ENFILEWgk

Klasa 5b od maja uczestniczy w projekcie kulturalnym "Przy stole lodzrmenschow" w ramach programu Patriotyzm Jutra 2018.
Dotychczas zwiedziliśmy Pałac Poznańskiego, a przed nami wycieczka  szlakiem willi i pałaców łódzkich farykantów np. willa Karola Poznańskiego,willa Herbsta, pałac Scheiblera. Czekają nas także warsztaty kulinarne w Kieszeni Smakosza.


W roku szkolnym 2017/18 realizujemy Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę". Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Jest to już XII edycja tego programu i od początku realizujemy go w naszej szkole. Dedykowany do uczniów klas VI-VII. Program realizowany jest pod kierunkiem p.p. Renaty Grabiszewskiej i Moniki Skrzypek.

 
" BIEG PO ZDROWIE "- to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Skierowany jest do uczniów IV klas szkoły podstawowej. Program "Bieg po zdrowie" realizowany jest w naszej szkole od 2016 roku. Koordynatorem jest pani Renata Grabiszewska- nauczyciel wychowania fizycznego we współpracy z panią Moniką Skrzypek - nauczycielką przyrody i biologii w szkole.
wfoś
ALERT DLA POWIETRZA – Projekt z Edukacji Ekologicznej dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Więcej na:
http://www.zainwestujwekologie.pl/

ALERT DLA POWIETRZA to projekt realizowany w naszej szkole w klasach I-VII w roku szkolnym 2017/2018, w ramach Programu z zakresu Edukacji Ekologicznej.
CZYSTE
Całkowita wartość zadania wynosi:
- 19 763, 00 zł.
- 16 783, 00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- 2980,00 zł to wkład własny.
Realizacja projektu porusza problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Świadomość uczniów, a także całej lokalnej społeczności, co do jakości powietrza, którym oddychamy pozwoli na wspólne działanie, by żyło się przede wszystkim zdrowiej. Projekt „Alert dla powietrza” przybliży zagadnienie zagrożeń wynikających z emisji niebezpiecznych pyłów i szkodliwych gazów oraz sposoby na ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.
W ramach działań ekologicznych środki finansowe przeznaczymy na:
-Zakup pomocy dydaktycznych związanych z badaniem jakości powietrza
- Zajęcia terenowe w łódzkim Ogrodzie Botanicznym, Zoologicznym oraz w Spalskim Parku Krajobrazowym
- Wycieczkę do PGE w Bełchatowie – „Giganty Mocy”
- Warsztaty z edukacji ekologicznej na terenie naszej szkoły
- Nagrody w konkursach organizowanych przez naszą szkołę.
Wszystkie założone w projekcie działania pozwolą na integrację całej  społeczności na rzecz naszej małej, łódzkiej Ojczyzny. Piękno i wyjątkowość najbliższej okolicy stanowi tło dla planowanych wycieczek, warsztatów i zajęć ekologicznych, właśnie po to by nauczyć dzieci szacunku dla otaczającej nas przyrody.

 OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI
baner projektu od grosika do złotówki

facetweetinyoutube 

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE
szachy

Od roku szkolnego 2016/2017 klasa 2a podjęła działania związane z Ogólnopolskim Projektem Polskiego Związku Szachowego Edukacja przez Szachy w Szkole. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Dyscyplina ta uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, niepoddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. W zajęciach prowadzonych przez panią Małgorzatę Chuncia uczestniczą wszyscy uczniowie klasy 2a.
ŁÓDŹ KONTRA CHOROBY WĄTROBY 
zdrowa watroba
Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego realizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Wniosek aplikacyjny przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania adresowane do dzieci będą koncentrować się na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia.

wf z klasa
WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. WF z Klasą wspiera nauczycieli wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. Celem jest podniesienie aktywności fizycznej dzieci oraz podniesienie prestiżu W-Fu i frekwencji na lekcjach. Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi otrzymała upragniony Certyfikat ukończenia projektu i Dyplom dla szkoły, w której WF jest z Klasą.
fundusz środowiska

W Szkole Podstawowej nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi została utworzona pracownia przyrodnicza GRA W ZIELONE– zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu Moja wymarzona ekopracownia.
etyka

Nasza Szkoła, jako jedna z nielicznych w województwie, uczestniczyła w pilotażu projektu ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA. Projekt został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z  Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i był skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców. Celem projektu było zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.
SNAIDAJE DAJE MOC
Od roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym ŚNIADANIE DAJE MOC. Program jest kolejnym działaniem w ramach strategii Partnerstwa dla Zdrowia. Ideą programu jest obchodzenie Dnia Zdrowego Śniadania oraz utworzenie w klasach Klubów Śniadaniowych. W Klubach Śniadaniowych, w czasie zajęć edukacyjnych, uczniowie zdobywają cenne informacje, o roli prawidłowego żywienia, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania. Najważniejsze cele programu to zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania, roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się poprzez edukację do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce.
na owadzich

owady
Na OWADZICH SKRZYDŁACH – Projekt z Edukacji Ekologicznej dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.Realizowany w naszej szkole w klasach I-VI w roku szkolnym 2016/2017, w ramach Programu z zakresu Edukacji Ekologicznej. Całkowita wartość zadania wynosi 19 243, 00 zł. W tym kwota 16 309, 00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.W konkursie z Edukacji Ekologicznej ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi jako priorytet wybraliśmy ochronę bioróżnorodności z uwzględnieniem funkcji ekosystemów i promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego. Pragniemy, aby nasi uczniowie świadomie podchodzili do otaczającego świata, rozumieli sens i potrzebę współistnienia wszystkich elementów przyrody, docenili rolę roślin i owadów dla prawidłowego rozwoju człowieka. W projekcie przewidziane są zajęcia tematyczne dla dzieci, warsztaty, a także wyjazdy do obiektów muzealnych, dydaktycznych i wystawy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Konkursy zaplanowane w ramach działań to świetne połączenie nauki, dobrej zabawy.
Więcej na:
http://www.zainwestujwekologie.pl/

kolory

W roku szkolnym 2014/2015 nasza placówka wzięła udziałw światowym projekcie UNICEF: WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA – charytatywna laleczka UNICEF. Projekt  był odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym. Chceliśmy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Projekt wspierała Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska. Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Sudan Południowy jest jednym z krajów, w którym wciąż umierają dzieci z powodu braku szczepień przeciwko takim chorobom, jak: gruźlica, odra, tężec, polio. Trwająca tam wieloletnia wojna domowa spowodowała, że jest to bardzo niestabilny kraj, narażony na klęski humanitarne. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, które stanowią aż połowę społeczeństwa Sudanu. Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Sudanie Południowym, tak aby ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną powyższymi chorobami. W ramach projektu dzięki zaangażowaniu wychowawców, uczniów i Rodziców zostały uszyte szmaciane laleczki, które wystawiono na KIERMASZU podczas zebrania z rodzicami. Podczas kiermaszu wystawiono 40 lalek, wszystkie z nich znalazły swoich opiekunów. Zebrana kwota została przekazana na konto UNICEF.
ama canem
Od wielu lat w naszej szkole odbywają się cykliczne zajęcia z psami terapeutami. Zajęcia te prowadzone są przez wolontariuszy z Fundacji „Ama Canem”. Spotkania cieszą się wśród uczniów klas 0 - III bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci zawsze z utęsknieniem czekają na swoich czworonożnych przyjaciół. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową obejmują dyskusję, zabawy ruchowe i plastyczne. Podczas spotkań uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat różnych ras psów oraz pełnionych przez nich funkcji (pies terapeuta, pies ratownik). Dowiadują się systematycznie jak bezpiecznie bawić się z psem.
miej kota siłaczka

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu Fundacji Edukacyjnej SIŁACZKA pt. "Miej kota na punkcie kota". Celem przedsięwzięcia było kształtowanie empatii, odpowiedzialności i odpowiedniego stosunku do zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem kotów. Projekt  stanowił realizację miejskiego zadania „Kocia edukacja-zajęcia edukacyjne w szkołach” i jest współfinansowany ze środków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.
eduscience

W naszej szkole od 1 września 2012 był realizowany projekt Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r. Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski naukami ścisłymi i przyrodniczymi poprzez żywy kontakt ze światem nauki oraz zarażenie ich „pasją naukową”. W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której zamieszczane są  lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki, biologii, matematyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Instytutów PAN zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Geofizyki, Nauk Geologicznych, Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Dzięki udziałowi Polskiej Akademii Nauk w Projekcie EDUSCIENCE. Uczniowie mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców-praktyków, którzy, na co dzień zajmują się naukami przyrodniczymi, osiągają sukcesy na skalę międzynarodową, w praktyce stosują wiedzę akademicką.
wyjatkowy

Od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III skorzystało z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Był to projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Miasto Łódź otrzymało 7 948 649,85 zł na doposażenie 93 szkół podstawowych oraz szkół podstawowych kształcenia specjalnego oraz na realizację ponad 65 tysięcy godzin zajęć dla uczniów. W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 37 zaplanowane były:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.