Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Szkoła Podstawowa nr 37 jest najstarszą szkołą w dzielnicy Widzew.
Według zapisów archiwalnych, już za czasów zaboru rosyjskiego egzystowała ona we wsi Widzew jako szkoła jednoklasowa.
Po pierwszej wojnie światowej wieś Widzew została przyłączona do miasta i tym samym szkoła znalazła się na terenie Łodzi. Z małego i starego domku gminnego została przeniesiona do drewnianego domu fabrycznego Widzewskiej Manufaktury przy ulicy Józefa, róg Niciarnianej. W budynku tym mieściła się wtedy fabryczna szkoła Niciarni. Obie te szkoły zostały scalone w jedną, siedmioklasową Publiczną Szkolę Powszechną nr 37.
Przez 10 lat szkoła mieściła się w dwóch budynkach, znacznie od siebie oddalonych.
We wrześniu 1930 roku została przeniesiona do murowanego budynku przy ulicy Szpitalnej 9/11, gdzie warunki lokalowe były bardzo dobre (8 izb lekcyjnych, boisko z ogrodem). Szkoła nr 37 była wtedy szkołą pełną, siedmioklasową, koedukacyjną. Nauka w szkole odbywała się do 22 grudnia 1939 roku. Przed samym zajęciem szkoły przez okupantów, całe zasoby biblioteki szkolnej rozdano uczniom. Pozostały majątek szkoły został przejęty przez Niemców, którzy „oczyścili” budynek ze wszystkich ruchomości i otworzyli w nim niemiecką szkołę handlową. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła działalność 13 lutego 1945 roku.
Początkowo nie wróciła do swojego budynku, korzystała z części piętra budynku przy ulicy Rokicińskiej, obecnie Piłsudskiego 101.
1 września 1947 roku Szkoła Podstawowa nr 37 wróciła do swojego przedwojennego budynku przy ulicy Szpitalnej.
W połowie lat 50-tych XX wieku na tyłach istniejącego budynku rozpoczęto budowę nowej szkoły. W 1959 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole. Stary budynek został rozebrany w 1974 roku. W latach sześćdziesiątych nastąpił rozkwit działalności organizacji harcerskich oraz sportowego uprofilowania szkoły. Uczniowie zdobywali liczne wyróżnienia i nagrody za zwycięstwa w grach zespołowych oraz innych dyscyplinach sportowych np.: w piłce ręcznej (I miejsce w chłopców w mistrzostwach Łodzi- 1974, I miejsce dziewcząt w mistrzostwach Polski- 1975). Zwieńczeniem sukcesów sportowych szkoły stało się nadanie jej 29 maja 1978 roku imienia wielkiego sportowca – lekkoatlety – Janusza Kusocińskiego.
Przy Szkole Podstawowej nr 37 działa najstarsza na Widzewie organizacja harcerska. Dwie drużyny, od zawsze związane ze szkołą, istniały prawie od początków łódzkiego harcerstwa. 12 łódzka Drużyna Harcerska im. Stanisława Konarskiego powstała w 1917 roku. Była to drużyna męska, natomiast drużyna żeńska – 5 Łódzka Drużyna Harcerska im. Cecylii Żółkiewskiej powstała 1924 roku. W 1964 roku nastąpiło połączenie obydwu drużyn. W ten sposób powstał szczep Szare Szeregi, który przyjął nowe barwy- nowe kolory chust, które zostały do dziś (czerwono- czarne, ze znakiem Polski Walczącej, czyli symbolem Szarych Szeregów).
Szczep„Szare Szeregi”, reprezentując najlepsze tradycje Harcerstwa Polskiego, został uhonorowany„Krzyżem za zasługi dla ZHP”. W 1974 roku za całokształt osiągnięć szkoła została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej.
Lata 80-te XX wieku są dla szkoły czasem kolejnych sukcesów zarówno sportowych, jak i dydaktycznych.
W latach 90-tych XX wieku w szkole wprowadzano eksperyment pedagogiczny, we współpracy merytorycznej i metodycznej z Uniwersytetem Łódzkim i profesorem Bogdanem Śliwerskim. W roku 1990 utworzono eksperymentalne klasy autorskie, wprowadzono po raz pierwszy w Polsce kształcenie zintegrowane w klasach 1-3, zastąpiono stopnie szkolne oceną opisową. Ideę „Szkoły bez ocen” podjęli również nauczyciele kształcenia systematycznego. Wdrażano programy autorskie z matematyki, biologii i muzyki. Rada Pedagogiczna jako jedna z pierwszych w Polsce zainicjowała powstanie Społecznej Rady Szkoły o raz Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Szkoła dla dziecka”. Szkołę odwiedzali naukowcy i nauczyciele z Polski i Europy, przyglądając się nowatorskim metodom pracy z dziećmi i ocenianiem ich osiągnięć. Nauczyciele szkoły brali udział w wizytach studyjnych, między innymi w Szwajcarii, Niemczech, Anglii i Czechach, gdzie wymieniali się doświadczeniami w stosowaniu nowoczesnych metod pracy z uczniami. Po zmianach wywołanych przez reformę oświaty w Polsce w roku 1999, kształcenie zintegrowane stało się normą, podobnie jak ocena opisowa. Kadra pedagogiczna szkoły ma na swoim koncie wiele publikacji, nauczyciele są autorami podręczników, zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych, zeszytów do pracy z dzieckiem, artykułów publikowanych w prasie i Internecie. W roku 1999 powstało Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, rok później na terenie szkoły powstało Koło nr 1 Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej zrzeszające nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z całego regionu łódzkiego. Jednym z pierwszych zadań, jakie przyjęło Koło, było przybliżenie nauczycielom z regionu łódzkiego założeń reformy edukacji i pomoc we wdrażaniu założeń tej reformy. W ramach działań stowarzyszenia na terenie szkoły odbywały się spotkania i warsztaty prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin i przez nauczycieli szkoły. W roku 2001 w szkole odbył się ogólnopolski zjazd SNEP, z udziałem władz oświatowych, naukowców i ponad 100 nauczycieli z całej Polski. W latach 2004- 2006 w szkole odbyły się dwie konferencje pod hasłem „Łódzkie spotkania twórczych nauczycieli”. Podczas konferencji nauczyciele mieli możliwość skorzystać z zajęć warsztatowych pokazujących innowacje w pracy z dziećmi oraz wysłuchać wykładów specjalistów z zakresu pedagogiki. Od wielu lat szkoła współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli w Łodzi oraz łódzkimi szkołami wyższymi. Nauczyciele szkoły prowadzą zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców, lekcje koleżeńskie, praktyki ciągłe i szkołę ćwiczeń dla studentów uczelni i nauczycieli- uczestników studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.
W maju 2003 roku w szkole odbyły się uroczyste obchody 25-lecia nadania szkole imienia Janusza Kusocińskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, pracownicy Muzeum Sportu w Łodzi oraz goście honorowi- łódzcy olimpijczycy: Zygfryd Kuchta (piłka ręczna), Kazimierz Maranda( lekkoatleta), Mirosław Żerkowski (lekkoatleta). Od roku 2003 łódzkich olimpijczyków z całą pewnością można zaliczyć do szacownego grona Przyjaciół Szkoły, którzy odwiedzają szkołę podczas wszystkich rocznicowych i sportowych wydarzeń, między innymi rokrocznie organizowanego "Biegu Kusego"- sportowej olimpiady dzieci z widzewskich szkół.
Od roku szkolnego 2006/ 2007 jesteśmy szkołą patronacką wydawnictwa Didasko. W ramach współpracy nasi nauczyciele prowadzą zajęcia pokazujące możliwości pracy z podręcznikami wydawnictwa, ono zaś wspiera szkołę między innymi poprzez doposażenie w materiały metodyczne i pomoce dydaktyczne, tworzenie materiałów publikacyjnych.
W roku szkolnym 2006/2007 roku uroczyście obchodzono 100- rocznicę urodzin patrona szkoły- Janusza Kusocińskiego. Zwieńczeniem rocznych działań szkoły stała się uroczystość w maju 2007 roku. Wśród gości uroczystości znaleźli się: wiceprezydent Łodzi Hanna Zdanowska, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi Mieczysław Nowicki ( w roli podwójnej, jako przedstawiciel władz i łódzki olimpijczyk w kolarstwie), przedstawiciele Kuratorium Oświaty, pracownicy Muzeum Sportu, kapelan sportu ksiądz Paweł Miziołek, łódzcy olimpijczycy: Zygfryd Kuchta i Kazimierz Maranda. Podczas uroczystości, wśród wielu cennych prezentów od gości, szkoła otrzymała prezent szczególny- Pan Kazimierz Maranda podarował szkole swój złoty medal wywalczony w organizowanym w Polsce lekkoatletycznym Memoriale Kusocińskiego.
Od roku 1998 w szkole organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej, który rokrocznie gromadzi w murach szkoły ponad 100 uczestników z Łodzi i regionu. W roku 2007, podczas jubileuszowego, X Międzyszkolnego Konkursu Poezji Religijnej, gościem specjalnym Konkursu Laureatów była znana polska piosenkarka Eleni. Koncert tej artystki zgromadził w szkole nie tylko uczniów, rodziców, ale także wielu łodzian, którzy skorzystali z okazji wysłuchania jedynego w Łodzi koncertu Eleni.
W roku 2007 powstało przy szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Razem" zrzeszające rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły, wspierające szkołę w jej działaniach na rzecz dzieci i środowiska lokalnego.
Od wielu lat pracownicy szkoły ściśle współpracują z Radą Osiedla "Stary Widzew", która wspiera szkołę w organizacji imprez i konkursów, a roku 2008 przeznaczyła fundusze na odbudowę i naprawę szkolnego ogrodzenia.
Od roku 2008 szkoła rozpoczęła działalność w ramach współpracy międzynarodowej.
W roku 2009 we współpracy z instruktorami Związku Harcerstwa Polskiego, w ramach współpracy polsko- ukraińskiej, na terenie szkoły odbyła się konferencja Dialog Edukacyjny Polska- Ukraina dla ponad 200 uczestników z obydwu krajów. Podczas tego spotkania podpisano umowę partnerską ze Szkołą Ogólnokształcącą I-III stopnia w Prilesnej na Wołyniu. Od tego momentu uczniowie i nauczyciele wielokrotnie odwiedzali partnerską szkołę w Prilesnej, mieli możliwość uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, wymieniali się doświadczeniami i podejmowali wspólne działania. Rokrocznie delegacja ze szkoły uczestniczy w uroczystości pobrania Ognia Niepodległości na cmentarzu polskich legionistów w Kostiuchnówce. Ogień ten, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi, przekazywany jest władzom województwa i miasta podczas obchodów Święta Niepodległości.
W roku 2010, w obecności Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej oraz wice mer Smoleńska, podpisano umowę partnerską z Gimnazjum im. Przewalskiego w Smoleńsku.Współpraca z gimnazjum w Smoleńsku opiera się na wymianie doświadczeń między nauczycielami, wizytach studyjnych, uczniowie ze Smoleńska na zaproszenie strony polskiej przyjechali do Polski.
Również w 2010 roku, w Urzędzie Wojewódzkim, w obecności Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej oraz Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewy Grabarczyk doszło do podpisania umowy partnerskiej z Gimnazjum w Mińsku na Białorusi.
Współpraca ze szkołami za wschodnią granicą pozwala na pokazanie uczniom kart polskiej historii, pomaga w zrozumieniu praw rządzących trudną historią graniczących ze sobą państw.
W czasach braku autorytetów i zaniku wartości uniwersalnych, uczy świadomości narodowej, patriotyzmu i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego.